הסכם ממון
הסכם ממון
מחברת המאמר: עו"ד אנגלמן שירלי

*הסכם טרום נישואין *הסכם במהלך נישואין *הסכם בין ידועים בציבור *יתרונות הסכם הממון *התנגדויות להסכם ממון *אלו נושאים יידונו בהסכם? *חשיבות ניסוח ההסכם *הסכם שלום בית ולחילופין גירושין *השפעת ההסכם על הירושה *כוחו של ההסכם מול החוק
  

הסכם ממון יכול להיעשות בין בני הזוג לפני הנישואין או במהלכם, אך זכרו כי חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני או ע"י נוטריון.

בעיקרון, הסכם שלא יאושר אזי לא ניתן יהיה להסתמך עליו ו/או לתבוע לפיו, לעתים בית המשפט הסתמך על כוונת הצדדים בעצם עריכת ההסכם ולעתים בית המשפט הסתמך על כוונת הצדדים בעצם כך שלא אישרו אותו סופית.

מטרתו של הסכם יחסי ממון הוא להסדיר את כל נושאי הגירושין העתידיים, אם וכאשר, לרבות חלוקת רכוש.
בדרך כלל, ככל שהזוגיות יותר מורכבת אזי יינטו בני הזוג לערוך הסכם ממון, כגון: כאשר לבני הזוג או לאחד מהם נכסים/כספים רבים, כאשר לבני הזוג או לאחד מהם ישנם ילדים מנישואין קודמים וכדומה.

אך הסכם זה מומלץ גם לזוגות שאינם חלק מהקטגוריות "הקלאסיות" לעריכת הסכם ממון, מאחר וכאשר בני הזוג נישאים הם אינם יודעים מה יהיה מצבם כעבור מספר שנים כאשר יחליטו להתגרש, ייתכן שיתעשרו, ייתכן שישקעו בחובות, ייתכן שיהיה להם רכוש משותף, ייתכן שהורי מי מהצדדים יעזור להם מבחינה כלכלית, ייתכן ומי מבני הזוג יזכה להטבות במקום העבודה וכדומה... באופן של עריכת הסכם, בני הזוג קובעים דרך מסוימת של חלוקה הצופה פני עתיד. עצם קיומו של הסכם מקלה על הפרידה ומקצרת את "זמן הסבל", מאחר וכאשר יש הסכם המוסכם על הצדדים אזי אין התדיינות ארוכה ומייגעת בבית המשפט אלא מכבדים את ההסכם הקיים ופונים מייד לנושא הגירושין עצמם (הגט), אלא אם כן ישנם פרמטרים חדשים שלא נצפו מראש וכמובן נושא מזונות ילדים משותפים אשר לא היו קיימים בעת חתימת ההסכם.

כאשר בני הזוג הינם ידועים בציבור,
מומלץ מאוד לערוך הסכם יחסי ממון, מאחר ובין ידועים בציבור המצב הינו פחות חד משמעי ולכן עיגון ההחלטות וההסכמות בין בני הזוג בהסכם מראש, ימנע פרידה קשה מייגעת ומתארכת, אשר ממנה חפצו בני הזוג להימנע מלכתחילה כאשר החליטו שלא להינשא.

הסכם ממון מונע סחטנות של אחד מבני הזוג והתניית תנאים לטובת מתן גט או קיצור הליכים, מונע מצב בו אחד מבני הזוג יעשה ויתורים רבים או ישלם ממון רב תמורת חירותו.

הסכם כזה יוצר יציבות ובטחון – מאפשר לכל צד לדעת איכן הוא עומד במקרה של פרידה ולתכנן צעדיו בהתאם:
למשל: אישה שנישאת לגבר עשיר המעוניין להבטיח נכסיו בעת הגירושין ע"י הסכם ממון, יכולה להבטיח את עתידה בכך שמסכימים מראש מה יוותר לה בעת הגירושין, כגון: בית הצדדים יישאר בידי האישה והילדים, זאת למרות שנרכש ע"י הבעל טרם הנישואין או שהבעל מתחייב לרכוש עבור האישה בית חלופי בעלות מסוימת ו/או להעניק לה סכום כסף כלשהו

יתרונות הסכם ממון:
חוק יחסי ממון בין בני זוג (חל על מי שניאו אחרי 1/1/74) מסדיר את סוגיית איזון המשאבים הכלכליים / רכושיים בין בני הזוג בעת גירושין או פטירה, באופן שווה בין בני בזוג (גם אם הנכסים רשומים רק על שם אחד מבני הזוג).

מטרת הסכם הממון:
לקבוע חלוקה שונה מזו הקבועה בחוק! כלומר: לא לחלק הכול שווה בשווה בעת הגירושין.
ההסכם מבטיח כוונות טהורות של שני בני הזוג שאינם לוטשים עין בממונו של האחר.
ההסכם מבטיח שקט נפשי לילדים מנישואין קודמים שאינם חרדים לירושתם, אשר עשויה להילקח ע"י בן/ת הזוג החדש/ה.

ההסכם מבטיח ביטחון וודאות ויציבות עתידית.
ההסכם מבטיח הפחתת סיכונים מפני חובותיו העתידיים של הצד השני ומפני נושים העלולים לדרוש את ממונו.
ההסכם מבטיח מניעת סחטנות בעת רצון אחד הצדדים להתגרש.
ההסכם מבטיח קיצור תהליכים ומניעת בזבוז זמן ואנרגיה בזמן הגירושין, מגביר את הסיכוי של בני הזוג להישאר בקשר טוב עבור הילדים.
ההסכם מבטיח כי בין הזוג אשר עמל וצבר רכוש /כספים לא יאלץ להשאיר מחצית לצד השני.
ההסכם מבטיח כי כל צד יקבל בעת הגירושין מה שסבר מראש שמגיע לו.
ההסכם מבטיח כי יאוזנו תרומתם וחלקם הרכושי של בן/ת הזוג אשר תרמו יותר לקן המשפחתי ופחות השקיעו בקריירה ובהשכלה, לעומת הצד שתרם יותר בפן הכלכלי.


התנגדות לעריכת הסכם ממון:
לעתים בני זוג יירתעו מהצעה חתום הסכם ממון, מאחר ודרישה לחתום על הסכם כזה מעלה מראש את האפשרות לגירושין וכן ייתכן ומי מבני הזוג יראה בכך חוסר מתן אמון בכוונותיו, ולכן חובה על בני הזוג לשוחח על כך ולקחת בחשבון את היתרונות למול החסרונות. מומלץ להתייעץ עם עו"ד/ מגשר אשר יפרוס בפניכם באופן אובייקטיבי את כל האספקטים וההשלכות.
עו"ד מקצועי יכול למצוא פתרונות יצירתיים והוגנים להגנה על שני הצדדים, הן על הצד בעל הממון והן על הצד השני, אשר עבורו ההסכם חשוב לא פחות.

חשיבות ניסוח ההסכם באופן מקצועי:
ניסוח ההסכם דורש מקצועיות משפטית, זאת על מנת להימנע מהשארת פרצות ו/או נושאים לא סגורים העלולים ליצור בעיה משפטית בהמשך, אשר עלולים לבטל את הרעיון שלשמו נחתם ההסכם.

מה גובר? הסכם או חוק?
הסכם ממון גובר על חלוקת הרכוש לפי חוק יחסי ממון, מאחר וההסכם נעשה בהסכמה מתוך ידיעה והבנה כי הוא בא להחליף את החוק, שהרי אם לא היה טעם בעריכת הסכם.

אלו נושאים יידונו בהסכם?
  • הגט – קביעת הכללים בעניין זה נועד להלחם בתופעת אי מתן גט (מצב של סרבנות גט ועיגון) מתי יינתן הגט? כיצד יחליטו מתי יינתן? למשל: פרק זמן מסוים לאחר שאחד מבני הזוג מודיע בכתב על רצונו להתגרש או פרק זמן מסוים לאחר חלוקת הרכוש וכדומה. (אך מבחינה הלכתית לא יקבעו סנקציות לאי מתן גט- שאחרת הגט ייחשב "מעושה" ולא מתוך רצון חופשי.
  • אופן מימוש ההסכם ומועדו.
  • הגדרת מועד הקרע/הפירוד
  • הגדרת הרכוש המשותף והרכוש הנפרד, התייחסות לחשבונות בנק (נפרדים ומשותפים), התייחסות לחובות קיימים או עתידיים.
  • אופן חלוקת רכוש / כספים /זכויות.
  • סנקציות על הפרת סעיפי ההסכם או כולו.
  • סכום פיצוי בגין הגירושין.
  • משמורת, הסדרי ראיה ומזונות ילדים, זאת במידה ובעת עריכת ההסכם לבני הזוג כבר יש ילדים.
  • נושאים שונים הרלוונטיים לזוג הספציפי.
  • ירושה- הסכם ממון לא יידון בחלוקת רכוש לאחר המוות, נושאים אלה יוסדרו בצוואה, אך ניתן יהיה לציין כי חלוקת הרכוש לאחר המוות תעשה באופן שמצוין בצוואה, ובמקביל לערוך צוואה וניתן אף לצרפה כנספח.
הסכם ממון לחיים משותפים = הסכם בין ידועים בציבור.
הסכם זה מסדיר את כל ההיבטים הנוגעים לחיים משותפים, בדיוק כפי שמסדירים בין שני זוג נשואים או העומדים להינשא, מלבד נושא בגט.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין
זהו פיתרון יצירתי, אשר נהוג לעשותו כאשר היחסים עלו על שרטון, בשלב בו בני הזוג שוקלים להתגרש או נמצאים כבר בהליך גירושין ושוקלים שלום בית.
בהסכם זה מביעים נכונות לנסות להשכין שלום בבית ועם זאת מסדירים מראש את כל הנושאים, כך שבמידה וחס וחלילה שלום הבית לא יצלח ובני הזוג יאלצו להתגרש, אזי הגירושין יהיו קלים ומהירים יותר.


לסיכום: חשוב מאוד לנסח את ההסכם באופן מקצועי ומעמיק, אשר לא משאיר מקום לשאלות או פרצות, הנושאים פורטו בהפשטה ובקצרה וישנם פרמטרים שונים שיש לקחת בחשבון בהתאם לנתונים הספציפיים של כל זוג וזוג.
עליכם לקבל עצה מעמיקה מעו"ד אשר מתמחה בתחום דיני המשפחה ואשר מודע לכל האספקטים וההשלכות בהתאם לנסיבות ולפרטים הרלוונטיים לכם


לקבלת עצה משפטית – לרשותכם 24 שעות ביממה -
טלפון רב קווי 052-4696215

מייל: law@get-net.co.il

 
לשרותכם תמיד
עו"ד אנגלמן שירלי

 |  ראשי |  אודות  |  גישור-הסכם גירושין  |  הסכם ממון  |  ייעוץ משפטי  |  מרכז גישור  |  צור קשר  |  סדנאות וקבוצות תמיכה למתגרשים  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אנגלמן שירלי-משפחה וגירושין- www.get-net.co.il © כל הזכויות שמורות
אנלגמן שירלי , עורכת דין טלפון רב קווי 052-4696215 / 077-2010298
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל