בגידה והשלכותיה
בגידה והשלכותיה
  • בגידה כעילה לגירושין - על הצד התובע גירושין להוכיח עילת גירושין, בגידה עשויה להיות עילה. ????
    אישה שבגדה - אזי הבעל חייב לגרשה! בעל שבגד - וכתוצאה מהרומן הוא מורד באשתו (=לא מקיים עמה יחסי מין) או פוגע בה פיזית ו/או נפשית בהתמדה - אזי לאישה יש עילה לגירושין.
  • השפעת הבגידה על מזונות ומשמורת.
  • החשיבות בפניה לבית הדין או לבית המשפט-במקרה בגידה.
על מנת שבית הדין הרבני ייתן פסק דין המחייב בעל ליתן גט או המחייב אשה לקבל גט, על הצד התובע גירושין להוכיח עילת גירושין תקפה על פי הדין העברי.

חלק מהעילות לגירושין העומדות לטובת האישה בתביעת גירושין נגד הבעל, הינן: 
  • בעל המסרב לקיים יחסי אישות עם אשתו (= בעל מורד).
  • בעל שמתנהג עם אשתו שלא כדין - מכה, מקלל, מעליב –בהתמדה.
  • בעל שבוגד באשתו וכתוצאה מכך מתנהג כפי שמצוין לעיל, יש לה עילה לגירושין אם תוכיח טענותיה.
חלק מעילות גירושין העומדות לטובת בעל בתביעת גירושין נגד אישה, הינן:
ישנן שתי רמות הוכחה בנושא בגידת אשה:
  • מעשי כיעור - מעשים מכוערים שבעייני בית הדין הרבני מצדיקים את החשד שהאשה "זנתה תחת בעלה", אך אין הוכחה ממשית חד משמעית לכך. ואז זכאי הבעל (אם הוא רוצה בכך) לגרש את האישה שבגדה.
  • אישה שזנתה תחת בעלה – כאשר יש הוכחה חד משמעית שהאשה זנתה, הבעל חייב לגרשה ואין זה נתון עוד לבחירתו, במקרה זה אסור לבעל להמשיך ולחיות עמה חיי אישות גם אם סלח לה על בגידתה.
משמורת ילדים ומזונותיהם:
אין כל קשר לבגידה ולנושאים אלה, המשמורת ומזונות הילדים לא מושפעים מעובדת הבגידה של האשה או של הגבר.

מזונות אשה שבגדה:
גבר שמצליח להוכיח באופן חד משמעי ללא כל ספק, שאשתו "זנתה תחתיו" יוכל לקבל פטור ממזונות אשתו (ללא כל קשר למזונות עבור הילדים, שבהם הגבר מחויב בכל מקרה) אך, יש לזכור שאישה שעובדת ומשתכרת די צרכיה, ממילא לא זכאית למזונות אשה (מלבד במקרים בהם ניתנת לאשה השלמת מזונות, זאת במידה והאשה הורגלה לרמת חיים גבוהה אשר משכורתה אינה מאפשרת לה לממן רמת חיים כזו, במסגרת הכלל "אשה עולה עמו ואינה יורדת" הגבר צריך לספק לאשה את רמת החיים לה הורגלה).

מרוץ הסמכויות:
במצב של בגידה, כמו במצבים אחרים, הצד הבוגד או הנבגד צריך להיוועץ בעו"ד לאיזו ערכאה (בית הדין או ביהמ"ש כדאי לפנות, הכול לפי פרטי העניין. יש חשיבות גדולה למי שפונה קודם ולערכאה הנבחרת, ולכן חשוב מאוד כלקוח/ה לפרט בפני עו"ד את כל פרטי המקרה ללא השמטה או שינוי אף פרט, על מנת לקבל במהירות עצה נכונה איכן לפתוח את התיק לפני בן/ת הזוג האחר/ת.

בישראל קיימת סמכות מקבילה הן לבית הדין הרבני והן לביהמ"ש לענייני משפחה, לדון בנושאים הקשורים לגירושין, כגון: הרכוש, המזונות ומשמורת ילדים. (ישנם יוצאים מן הכלל, כגון: בגירושין עצמם, דהיינו הגט, ידון רק בית הדין הרבני, ובמזונות ילדים ידון בית דין רבני רק בהסכמת הצדדים אחרת הסמכות לבית משפט). הערכאה הנבחרת (בית הדין או ביהמ"ש) תהא זו שאחד מבני הזוג פנה אליה ראשון ופתח/ה תיק, יש השלכות רבות לערכאה בה ידונו הדברים, אין המלצה גורפת לבעל או לאשה איכן לפתוח את התיק, אלא הכול תלוי בנסיבות המקרה ובמה שרוצים להשיג מהתהליך.

על פי ההלכה היהודית, יש הבדל מבחינה משפטית בין בעל שבוגד לבין אשה שבוגדת:
על פי ההלכה היהודית, בעל חייב לשלם מזונות אשה כל עוד הם נשואים.
אשה שבגדה בבעלה ובגידתה הוכחה, עלולה לאבד את זכותה למזונות מבעלה. לעומת זאת, בעל שבוגד באשתו, לא תוטל עליו כל סנקציה בנושא המזונות או סנקציה כספית אחרת לפיצוי האשה בגין הבגידה (כיום בבית המשפט יכולה האישה להגיש תביעת נזיקית, פיצוי על עוגמת נפש, הפרת חוזה וכדומה, בשל בגידת הבעל).

ההבדל ביחס לנושא הבגידה בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני:
מבחינת החוק, בכל הנוגע לדיני המזונות, על בית המשפט לענייני משפחה לפעול על פי הדין העברי, לכן, בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לבטל מזונות של אשה שבגדה בבעלה. אך, בית המשפט יפעיל סנקציה חמורה זו רק אם הבעל יוכיח את בגידת האשה באופן חד משמעי, במסגרת הליך הוכחות בביהמ"ש. יודגש כי במצבים בהם גם הבעל בגד באשתו, ביהמ"ש לענייני משפחה בדר"כ לא יטיל על האשה סנקציה ולא יבטל את מזונותיה, מאחר וביהמ"ש לא יטה להעניש את האשה על התנהגות שהבעל מתלונן עליה כלפי אשתו אך מתנהג באותו אופן.

חשוב לנשים לדעת!
אשה שבגדה לא תוכל להינשא לגבר עימו בגדה, מאחר ועל פי ההלכה אשה שבגדה בבעלה "אסורה לבעלה (אשר ממנו התגרשה) ולבועלה (הגבר עמו בגדה)".

לעומת זאת, גבר שבוגד, אין מניעה כי יתחתן עם האשה עמה בגד באשתו.

חיוב בגירושין (במתן גט) בגלל בגידה:
על פי ההלכה היהודית, ניתן להתגרש רק בהסכמה של שני בני הזוג או כאשר מוכחת עילת גירושין באופן חד משמעי ואז בית הדין הרבני מוסמך לחייב בגט. בגידת אשה בבעלה (אשר הוכחה באופן חד משמעי) מהווה עילת גירושין ולכן, בית הדין הרבני רשאי לתת פסק דין המחייב את האשה להתגרש.

לעומת זאת, גבר שבוגד, גם אם הבגידה הוכחה, עדיין יכול לבקש מחילה ולטעון כי ברצונו לעשות שלום בית ואז לא יחויב לתת גט לאשה, גם אם האשה רוצה בגט. אך יודגש, כי במידה והבעל בגד באשה באופן חוזר ונשנה ובכך השפיל את כבודה באופן קבוע, אזי זוהי התנהגות הנחשבת לעילה לחיוב הבעל לתת לאשה גט.

השלכות הבגידה על זכויות ברכוש:
על פי הדין העברי, אם יוכיח הבעל שאשתו בגדה בו, יוכל לנשלה מחלקה ברכוש והיא תקבל רק את מה שנותר מהנדוניה, אך בעל שבגד באשתו – לא יפסיד כל זכות ברכוש על פי ההלכה. החוק הישראלי שלל את ההפליה בין הגבר לאישה וקבע כי במועד הגירושין יערך איזון משאבים בין בני הזוג ורכושם יחולק בחלקים שווים ביניהם, אלא אם הסכימו בכתב לחלוקה אחרת. על פי החוק, בחלוקת הרכוש בין בני הזוג, אין כל רלוונטיות לשאלת הבגידה.

בגידה-במידה והתיק מתנהל בבית הדין הרבני:
לאחרונה ניתן פסק דין תקדימי בבית הדין הרבני הגדול, אשר הינו מנוגד להלכות המשפטיות שהיו עד כה, ועל פי פסק דין חדש זה, אשה שבגדה בבעלה מאבדת את זכותה לקבלת מחצית מהזכויות הסוציאליות של הגבר מיום הנישואין (כגון:פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות). בנוסף, על פי ההלכה, אשה שבגדה בבעלה מאבדת את זכותה לקבל את סכום הכתובה שלה.

בגידה-במידה והתיק מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה: בתי המשפט לענייני משפחה לא מטילים כל סנקציה רכושית על אשה שבגדה.

לסיכום:
אשה שבגדה או נבגדה, ברוב המקרים רצוי שתקדים את בעלה, ותגיש תביעותיה בבית המשפט לענייני משפחה. גבר שבגד או נבגד, ברוב המקרים רצוי שיקדים את האשה, וימהר לכרוך את כל הנושאים הקשורים לגירושין בבית הדין הרבני.
אך כפי שציינתי לעיל, אין תשובות חד משמעיות ויש להיוועץ עם עו"ד לקבלת עצה מהימנה באשר לערכאה אליה כדאי לפנות, המועד בו כדאי לפנות ואילו מהתביעות יש להפנות לאיזו ערכאה, מאחר ולעיתים מומלץ לפצל את התביעות לפי הנושא לערכאות שונות.

לקבלת עצה משפטית – לרשותכם 24 שעות ביממה - טלפון רב קווי 052-4696215
 
לשרותכם תמיד
עו"ד אנגלמן שירלי

 
 |  ראשי |  אודות  |  גישור-הסכם גירושין  |  הסכם ממון  |  ייעוץ משפטי  |  מרכז גישור  |  צור קשר  |  סדנאות וקבוצות תמיכה למתגרשים  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אנגלמן שירלי-משפחה וגירושין- www.get-net.co.il © כל הזכויות שמורות
אנלגמן שירלי , עורכת דין טלפון רב קווי 052-4696215 / 077-2010298
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל