מזונות ילדים
מזונות ילדים
מחברת המאמר: עו"ד אנגלמן שירלי

052-4696215  או  077-2010298

*
כל ילד זכאי למזונות! *למי הסמכות לדון במזונות ילדים?
*מה גובה המזונות וכיצד קובעים אותו?*מי חייב לשלם מזונות (אמא? אבא? שניהם?) *מהו שיעור המזונות המינימאלי? * מזונות מאב שפוטר או התפטר? *האם ניתן לשנות פסק דין או הסכם של מזונות *השפעת הכנסות ההורים *השפעת גיל הילדים *גביית מזונות ילדים כשהאב אינו משלם (ביטוח לאומי / הוצאה לפועל) *מה כוללים תשלומי בית והחזקתו *מזונות אב המביא ילד מאישה אחרת.

לקבלת עצה משפטית – לרשותכם טלפון רב קווי 052-4696215 או 077-2010298 דואר אלקטרוני: law@get-net.co.il או לחצו כאן למילוי שאלותיכם ופרטיכם
 
כל ילד זכאי למזונות מהוריו! גם ילד להורים לא נשואים, גם ילד שאביו לא בחר להביאו לעולם (גניבת זרע או טעות) או לא ידע על קיומו או לא מכיר בו, ואפילו ילד שאביו נשוי לאישה אחרת.
החובה במזונות הילדים עבור צרכיהם הבסיסיים הינה ללא כל קשר בין רמת הכנסתו, ולכן גם גבר שנמצא בפשיטת רגל ו/או תחת הליכי הוצאה לפועל ו/או הינו מובטל, עדיים חייב במזונות ילדיו.

תביעה למזונות ילדים מוגשת בדרך כלל ע"י האם או על ידי הילדים עצמם, וזאת גם אם ההורים חתמו על הסכם.

הסמכות לדון בעניין מזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד!, אלא אם שני ההורים הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין מזונות ילדים.

קביעת גובה מזונות הילדים:
השיקולים העומדים לנגד עיניו של בית המשפט לצורך קביעת שיעור דמי המזונות שיש לפסוק לטובת הילדים, הינם: צרכי הילדים, רמת החיים אליה הם הורגלו, כושר השתכרותו (או פוטנציאל השתכרותו) של האב והרכש אשר בבעלותו, צרכים מיוחדים של הילדים ( הן ילד מחונן והן ילד עם מוגבלות הינם בעלי צרכים מיוחדים).
                                                                                                      לחצו כאן ליצירת קשר

נוהגים לחלק את הילדים לשלוש קבוצות גיל:
עד גיל 6 - הילדים נחשבים ל "קטני קטינים" האב אחראי באופן מלא על מזונותיהם.
מגיל 6 עד גיל 15 - האב אחראי באופן מלא על מזונותיהם ההכרחיים של הילדים, ושני ההורים יחד אחראים למזונותיהם מדין צדקה (כלומר כל המותרות, כגון: חוגים, נסיעות, טיולים, שיעורים פרטיים). בקביעת חלוקת הנטל של תשלום מזונות מדין צדקה, בית דין רבני נוטה לחלוקה שווה בין ההורים, ובית המשפט לענייני משפחה נוטה לקחת בחשבון את היחס ביכולתם הכלכלית של ההורים.
מגיל 15 עד גיל 18 – בשלב זה מתייחסים לילדים כבוגרים (שיכולים אף לדאוג לפרנסתם) ולכן מזונותיהם ישולמו באופן שווה או באופן יחסי ליכולתם הכלכלית של ההורים, תלוי בהכרעת בימ"ש/בית דין.
מעל גיל 18 או בסיום התיכון או עם הגיוס לצה"ל/ שירות לאומי (לפי המאוחר מביניהם) - האב ישלם שליש מהמזונות ששילם עד אותו יום עבור ילדיו, וזאת עד תום השירות ו/או עד גיל 21 (לפי המאוחר מביניהם).

דמי מזונות מינימאליים לילדים:
כיום הסכום המינימאלי עומד על כ-1,250 שקלים בחודש, אך כמובן שמתייחסים בכל מקרה לגופו. כמו כן בל נשכח כי בקביעת שיעור דמי המזונות מתחשבים ברמת החיים לה הורגלו הילדים.

חישוב גובה הכנסות ההורים:
כאשר מוגשת תביעת מזונות ילדים בבית משפט לענייני משפחה ולאחריה מוגש כתב ההגנה, אזי חובה על הצדדים לצרף טופס "הרצאת פרטים בתביעת מזונות" אשר לו מצורפים 12 תלושי משכורת אחרונים וכן פירוט כל הנכסים, מקורות ההכנסות, הרכוש והחובות. בנוסף בכתב התביעה וההגנה עצמם, יפרטו הצדדים את הפרטים הללו (שלהם ושל בן הזוג), בצירוף אסמכתאות(=הוכחות לטענות).
                                                                                                      לחצו כאן ליצירת קשר

אב אשר התפטר או פוטר מעבודתו בסמוך לתביעה:
בית המשפט עשוי לקבוע את גובה המזונות שעל האב לשלם, בהתאם לפוטנציאל ההשתכרות שלו, ובהתאם לרכוש שברשותו. ובכל מקרה יקבע ביהמ"ש לפחות מינימום לתשלום (כיום עומד על 1250 ₪ + מדור).

דרכים לעקוף את הקטנת הנטו של המשכורת במכוון, גובה המשכורת נטו יחושב כדלקמן:
משכורת נטו כלומר -בניכוי תשלומי חובה בלבד (מס הכנסה וביטוח לאומי), וללא התחשבות בניכויי הרשות כגון תשלומי פנסיה, חסכונות, קופות גמל או קרנות השתלמות. זאת כדי להימנע מכך שבן הזוג יצבור ניכויי רשות על מנת להקטין את המשכורת נטו ובינתיים לחסוך כסף בצד בקופות וחסכונות שונים

גביית מזונות ילדים כשהאב אינו משלם

המוסד לביטוח לאומי:
האם יכולה לפנות למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת מזונות הילדים שנפסקו ע"י בית המשפט או בית הדין הרבני, (בעקבות פס"ד לעניין המזונות או הסכם גירושין שאושר).
המוסד לביטוח לאומי ישלם את הסכום הנמוך ביותר מבין שלושת האופציות (הסכום שנקבע בפסק הדין או סכום שנקבע בהסכם או סכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי)
בהמשך המוסד לביטוח לאומי ינקוט הליכי הוצאה לפועל כנגד האב החייב.
במידה והמוסד לביטוח לאומי יצליח לגבות מהאב את מלוא סכום מזונות הילדים שנקבע בפסק הדין או בהסכם, אזי האישה תקבל עבור ילדיה את ההפרש.

אך, שימו לב! אם הכנסת האישה עולה על הסכומים שנקבעו בתקנות המוסד לביטוח לאומי, אזי אינה זכאית לפנות למוסד לביטוח לאומי ולדרוש מזונות ילדים.
בנוסף, גם אם האישה חיה באותו בית עם האב החייב במזונות ילדיו, אזי אינה זכאית לגבות את המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי.

לשכת ההוצאה לפועל:

האם רשאית לגבותם את כל סכום מזונות הילדים המצוין בהסכם גירושין מאושר או בפסק דין, ע"י לשכת ההוצאה לפועל. סנקציות נגד אב שלא משלם: עיקול משכורת, עיקול חשבונות כספים וחסכונות, עיקול רכוש, עיקול רכב, עיכוב יציאתו מן הארץ, ולבסוף בלית ברירה ניתן להוציא אף פקודת מאסר.

אדם שטוען ששילם מזונות ילדים – יגיש כתב הגנה להוצאה לפועל ויטען "פרעתי", בדיון בהוצאה לפועל יהיה האב חייב להוכיח (ע"י קבלות ו/או תדפיס העברה בנקאית ו/או תצלום צ`ק ו/או תדפיס בנק) שאכן שילם.
האב חייב להעביר את דמי מזונות הילדים+תשלום המדור (הבית והחזקתו) אך ורק לאישה ולא לצד ג`! אלא אם כן ההסכם או פסק הדין קובע אחרת!

לעיתים נקבע בהסכם או פסק דין שהבעל ישלם ישירות חשבונות כגון: חשמל, משכנתא וכדומה, ואז יספק הבעל קבלות והוכחות שאכן שילם לצד ג`. במידה והאב טוען ששילם במזומן ואין לו כל הוכחה, יאלץ לשלם שוב. 
                                                                                 לחצו כאן ליצירת קשר

שינוי פסק דין בעניין מזונות ילדים:
רק שינוי מהותי בנסיבות מיום פסק הדין ועד יום בקשת השינוי (הגדלה או הפחתה), עשוי להצדיק שינוי בגובה מזונות הילדים. הצד המבקש את השינוי בגובה התשלום, חייב להוכיח את השינוי בנסיבות.

שימו לב! כאשר מזונות הילדים נקבעו בהסכם בין ההורים, בית המשפט/בית הדין יחמיר עם שינוי גובה התשלום שנקבע, מאחר ונקבע בהסכמה! ולכן יוצאים מהנחה שהצדדים לקחו בחשבון את כל המרכיבים כולל צפי עתידי, במיוחד אם האב החייב במזונות התחייב בהסכם הגירושין שלא לתבוע הקטנת מזונות ילדים בעתיד.

בכל זאת יתאפשר שינוי גובה מזונות שניתן בפסק דין לפי הסכם, בכפוף לשלושה תנאים מצטברים:
א. במידה ועקב שינוי הנסיבות לא יהיה צודק להשאירו את פסק הדין על כנו, או כי עקב שינוי הנסיבות אכיפתו של פסק הדין הפכה לבלתי צודקת לחלוטין.
ב. הצדדים השאירו פתח לשינוי, במפורש או במשתמע.
ג. מבקש השינוי פועל בתום לב ובניקיון כפיים.

האב התחתן בשנית והביא עוד ילד לעולם:
שינוי בהרכב המשפחתי החדש, אינו משפיע אוטומטית על גובה מזונות ילדים מהנישואין הקודמים.
אלא שזהו עוד אחד השיקולים בשינוי הנסיבות, וזאת רק אם עובדה זו מצביעה על שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של האב החייב במזונות.

תשלום עבור מדור (בית) והחזקתו:
ילד אחד- האב ישלם 30% עבור הקטין.
2 ילדים - האב ישלם 40% עבור הקטין.
3 ילדים - האב ישלם 50% עבור הקטין.

תשלומי בית והחזקתו כוללים:
משכנתא או שכירות, ארנונה, חשמל, מים, טלפון, טלוויזיה, שירותי שמירה, ביטוח (בית ותכולה), אינטרנט, עוזרת בית, החזקת חיות (ווטרינר/אוכל), גנן וכו`...

לקבלת עצה משפטית – לרשותכם טלפון רב קווי 052-4696215 או 077-2010298 דואר אלקטרוני: law@get-net.co.il או לחצו כאן למילוי שאלותיכם ופרטיכם
 

 
לשרותכם תמיד
צוות משרד       עו"ד אנגלמן שירלי
 |  ראשי |  אודות  |  גישור-הסכם גירושין  |  הסכם ממון  |  ייעוץ משפטי  |  מרכז גישור  |  צור קשר  |  סדנאות וקבוצות תמיכה למתגרשים  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אנגלמן שירלי-משפחה וגירושין- www.get-net.co.il © כל הזכויות שמורות
אנלגמן שירלי , עורכת דין טלפון רב קווי 052-4696215 / 077-2010298
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל